Nær halvparten av energiforbruket i Norge går med til drift av bygninger. Når energi blir stadig dyrere, kan en god energistandard fort vise seg å være en lønnsom investering.

UniEnergi bistår blant annet med:

  • Energieffektivisering av varme- og kjøleanlegg i alle typer bygg.
  • Prosjektering og installering av vannbårne systemer.
  • Optimalisering av energibruken uten reduksjon av komfort.
  • Installering, drift, service og vedlikehold av nye anlegg.
  • Utbedring og effektivisering av eksisterende anlegg.
  • Kreative energiløsninger med fokus på kostnads-besparelser og komfort.
  • Energirådgivning.

Våre dyktige og erfarne medarbeidere hjelper deg til raskt å skaffe oversikten over energiflyten i bygget. Vi identifiserer lekkasjer og de mest energikrevende installasjonene, og kommer med konkrete forslag til tiltak for å redusere energiforbruket, uten at dette går på bekostning av komforten.

Energiforbruket i norske næringsbygg varierer alt etter hva bygget brukes til. Tall fra Enova viser at forbruket ligger på mellom 150 og 750 kWh per oppvarmet kvadratmeter gulvflate per år. Det er generelt anslått at iverksettelse av egnede enøktiltak vil kunne avsted-komme kostnadsbesparelser på mellom 15 og 35 prosent. Det innebærer at investeringen blir lønnsom etter relativt kort tid.

UniEnergi hjelper deg med å finne den optimale energi-løsningen for ditt næringsbygg, slik at du sparer energi, kostnader og miljøet, samtidig som tiltaket opprettholder eller også forbedrer et godt inneklima.